Procjena vrijednosti poduzeća


Valuator Consulting je hrvatska tvrtka specijalizirana za procjenu vrijednosti poduzeća, korporativne financije i transakcije kupnje i prodaje tvrtki (M&A). Procjena vrijednosti poduzeća važna je kod transakcija kupnje, prodaje ili spajanja poduzeća kada je potrebno angažirati treću, neovisnu stranu koja će objektivno procijeniti pravu vrijednost poduzeća. Valuator Consulting znanjem, iskustvom te primjenom različitih financijskih metoda procjene dolazi do prave - intrinzične vrijednosti poduzeća.

PROCJENA VRIJEDNOSTI PRILIKOM TRANSAKCIJA:


prodaja tvrtke

Prodaja poduzeća

Kao prodavatelj želite postići najvišu moguću cijenu transakcije, no da biste transakciju i realizirali, potrebno je znati koja je prava vrijednost poduzeća kojeg prodajete. Procjenom vrijednosti tvrtke smanjujete mogućnost prodaje po nižoj cijeni od prave vrijednosti tvrtke. Investicija u procjenu vrijednosti može se pokazati kao najbolja investicija koju ste ikada imali - ako Vam ista pokaže da tvrtku prodajete po preniskoj cijeni. Oglasite tvrtku na prodaju potpuno besplatno putem našeg VALUATOR OGLASNIKA.

kupnja tvrtke ili poduzeća

Kupnja poduzeća

Kao kupac ne želite preplatiti predmet kupnje, a prije same transakcije možda će Vas zanimati i na koji način poduzeću kojeg kupujete možete povećati vrijednost jednom kada poduzeće bude u Vašem vlasništvu („value of control“, odnosno vrijednost upravljanja). Provjerite ponudu tvrtki na prodaju na našem VALUATOR OGLASNIKU.

m&a akvizicije

M&A

Bilo da se radi o kupnji, prodaji, ili pak spajanju privatnih poduzeća, bitno je saznati pravu vrijednost poduzeća. Svako je poduzeće specifično na svoj način i u većini slučajeva za njegovu procjenu nije dovoljno usporediti ga s prosjekom sektora/industrije. Iz tog razloga Valuator Consulting kao temeljnu metodu procjene koristi metodu diskontiranih novčanih tokova (DCF) kako bi saznao pravu - intrinzičnu vrijednosti kompanije.

Klijenti


 • la canntina procjena vrijednosti
 • valuacija valentak knjigovodstvo
 • SIXT Croatia Rent a car / A-Anticus d.o.o. / Valuator Consulting
 • index.hr procjena vrijednosti
 • kako prodati tvrtku - nais
 • prodaja tvrtke
 • val_metal_valuacija_tvrtke
 • procjena vrijednosti poduzeca
 • feasibility study return on investment

Zatražite besplatni sastanak


ŠTO UKLJUČUJE PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA?

Usluga procjene vrijednosti poduzeća uključuje detaljnu financijsku analizu Vašeg poduzeća, financijsku analizu konkurencije/sličnih poduzeća, te analizu tržišta na kojem Vaše poduzeće posluje. Navedenim analizama dolazimo do inputa za matematički izračun vrijednosti poduzeća koji se provodi kroz 3 glavne metode izračuna: Metoda diskontiranih novčanih tokova (DCF) - ujedno i temeljna metoda, metoda trgovinskih multiplikatora i metoda transakcijskih multiplikatora.

Procjena vrijednosti/valuacija uključuje:

1. Financijsku analizu poduzeća,

2. Istraživanje tržišta,

3. Istraživanje i financijska analiza konkurencije,

4. Procjena vrijednosti putem 3 metode izračuna.

Po završetku procjene vrijednosti, na Vašu adresu šaljemo elaborat o vrijednosti Vašeg poduzeća u kojemu je detaljno objašnjen postupak dobivanja vrijednosti. Po potrebi, dobiveni rezultat prezentiramo u sjedištu Vašeg poduzeća. Također, po završetku, šaljemo fizički certifikat vrijednosti na željenu adresu. Certifikatom Valuator Consulting garantira dobivenu vrijednost poduzeća.

KAKO FUNKCIONIRA?

Jednostavan proces u 3 koraka:

 1. Upoznavanje vaših ciljeva na inicijalnom sastanku
 2. Prikupljanje podataka i analiza
 3. Završno izvještavanje i certifikat vrijednosti

Inicijalnim sastankom (uživo ili online) upoznajete naš tim koji na sastanku prikuplja prve podatke potrebne za procjenu. Slijedi proces prikupljanja svih podataka potrebnih za procjenu. Vrijeme trajanja ovog dijela ovisi o kompleksnosti projekta. Za ubrzavanje cijelog procesa osmislili smo ONLINE KALKULATOR kojim nam možete poslati dio podataka, a kasnije ostatak podataka po potrebi. Završna faza je izrada završnog izvještaja procjene vrijednosti i njegova prezentacija. Izvještajem saznajete pravu vrijednost poduzeća, te na koji način podići njegovu vrijednost. Na kraju, dostavljamo vam CERTIFIKAT vrijednosti.

Metode procjene

Metoda diskontiranih novčanih tokova (DCF)

Ovom metodom dolazimo do onoga što se zove "intrinzična vrijednost" poduzeća. Tom se metodom projiciraju novčani tokovi poduzeća, jer je prava – intrinzična vrijednost poduzeća zapravo sadašnja vrijednost budućih novčanih tokova. Budući novčani tokovi se diskontiraju na sadašnju vrijednost stopom koja predstavlja zahtijevani povrat investitora. Da bi se projicirao novčani tok potrebno je napraviti projekcije RDG-a i bilance.

Metoda trgovinskih multiplikatora

Kod ove metode se traže relativne vrijednosti tvrtki koje kotiraju na burzama, a iz iste industrije su kao i tvrtka predmet valuacije. Relativne vrijednosti se odnose na multiplikatore poput EV/Sales, EV/EBITDA, PB ratio, PE ratio, omjer cijene i zarade po dionici itd. Prosječne ili medijan vrijednosti navedenih multiplikatora izračunatih za slične tvrtke s burze se nakon toga množe s pokazateljima tvrtke predmetom valuacije.

Metoda transakcijskih multiplikatora

Ovom metodom se također traže relativne vrijednosti tvrtki, odnosno gledaju se multiplikatori po kojima su se nedavno izvršavale M&A transakcije u industriji u kojoj posluje tvrtka koja je predmet procjene, odnosno valuacije. Slično kao i kod trgovinskih multiplikatora, radi se o metodi kod koje se traže relativne vrijednosti tvrtki. Konkretno, zanima nas po kojim su se multiplikatorima prihoda, EBITDA-e i sl. izvršavale transakcije preuzimanja u industriji u kojoj posluje tvrtka predmet valuacije.

Iskustva klijenata na Clutchu


Intriznična - prava vrijednost - je vrijednost koja se pridaje imovini na temelju njezinih fundamenata: novčanih tokova, očekivanog rasta i rizika.

Oglasnik za prodaju poslovanja

Osmislili smo prvi oglasnik za kupnju i prodaju poslovanja u Hrvatskoj i regiji. Oglasi poslovanje na prodaju besplatno. Provjeri ponudu poslovanja na prodaju.

Često postavljena pitanja


Ukoliko imate pitanja o vrijednosti / vrednovanju Vašeg poduzeća, pogledajte odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja.

1Procjena vrijednosti poduzeća – što je to zapravo?
Procjena vrijednosti poduzeća je proces kojim naš tim određuje intrinzičnu (pravu) vrijednost poduzeća. To je ona vrijednost koja se pridaje imovini na temelju njezinih fundameneta (temeljnih stavki koje kreiraju vrijednost poduzeća): novčanih tokova, očekivanog rasta istih i rizika poduzeća. Procjena vrijednosti poduzeća je matematički izračun koji zahtjeva značajan angažman analitičara u pogledu istraživanja tržišta, istraživanja konkurencije i analize financija poduzeća koje je predmetom procjene. Nekvalitetna procjena može dovesti do krive vrijednosti poduzeća, a posljedično i do donošenja krivih odluka i gubitka novaca kod transakcije.
2Kako izračunati vrijednost poduzeća?
Procjene vrijednosti poduzeća su kompleksni procesi, koji se sastoje od podosta međupovezanih elemenata. Procjene poduzeća uglavnom započinju analizom financija poduzeća koje je predmetom procjene. Naš tim za procjenu vrijednosti poduzeća analizirat će kompletnu prošlu i sadašnju financijsku sliku poduzeća, temeljito istražiti konkurenciju i kompletno tržište, a potom projicirati buduće poslovanje poduzeća na tom tržištu. U procesu procjene vrijednosti poduzeća Valuator Consulting koristi i multiplikatore zarade, kao i transakcijske multiplikatore.
3Kolika je cijena procjene vrijednosti poduzeća?
Svako je poduzeće priča za sebe, bez obzira u kojoj industriji posluje, ne postoje dvije iste, ili slične valuacije poduzeća. Naš tim za svako novo poduzeće, gradi potpuno novu priču – specifičnu procjenu vrijednosti. Stvarni trošak procjene Vašeg poduzeća, ovisit će o nekoliko faktora poput: kompleksnosti Vašeg poduzeća, industrije u kojoj poduzeće posluje, dostupnosti podataka, lokaciji, itd.
4Zašto je procjena vrijednosti poduzeća važna?
Procjena vrijednosti poduzeća može biti koristan alat u brojnim situacijama. Ako razmišljate o prodaji svoje tvrtke, procjena vrijednosti poduzeća može Vam odrediti cijenu po kojoj biste trebali prodati poduzeće. Također, moguće je da već imate na umu cijenu po kojoj biste prodali poduzeće, a procjena može ukazati na to da podcjenjujete svoje poduzeće i da prodajete za prenisku cijenu. S druge strane, procjena vrijednosti može pokazati i da možda tražite previše, a u tom slučaju možda nikada nećete pronaći kupca. Ako ne razmišljate o prodaji poduzeća, to ne znači da Vam procjena vrijednosti neće biti korisna. Procjenom vrijednosti možete saznati kreće li se Vaše poduzeće u pravom smjeru, ima li optimalnu financijsku strukturu, može li povećati profitabilnost. Procjenom vrijednosti možete saznati i kako Vaše poduzeće financijski stoji u odnosu na konkurenciju.
5Može li Vaša tvrtka imati više od jedne vrijednosti?
Vrijednost Vašeg poduzeća nije jedan jedini točan broj, već se tu radi o rasponu vrijednosti. Stoga je moguće da Vaše poduzeće ima više "vrijednosti" odjednom. Npr.vrijednosti Vašeg poduzeća se mogu promijeniti ovisno o tome kako planirate napustiti svoje poslovanje (npr. likvidacija može imati nižu vrijednost u usporedbi s prijenosom kontrole na novog vlasnika). Isto tako, vrijednost Vašeg poduzeća se može dosta razlikovati, ukoliko je kupac Vašeg poduzeća privatno poduzeće, u odnosu na situaciju kada je kupac Vašeg poduzeća javna kompanija.
6Prodaja udjela u firmi – hoće li mi procjena biti korisna?
Prodaja udjela u firmi može biti kompliciran proces ako vlasnik udjela ne zna pravu vrijednost tvrtke, a potom i svog udjela u istoj. Procjena vrijednosti kod prodaje udjela ključna je informacija koja vlasniku udjela može potencijalno uštediti/zaraditi mnogo novaca. Ako razmišljate o prodaji svog udjela, svakako izradite procjenu vrijednosti udjela kako bi spremni ušli u pregovore s potencijalnim kupcima. Nerijetko vlasnici udjela svoje udjele prodaju za znatno manje novaca no što udjeli vrijede.
7Zašto su manjinski interesi manje vrijedni od većinskih interesa?
Imatelji kontrolnih interesa kontroliraju postavljanje politike, isplatu dividendi, kompenzacije, ulaganja i raspolaganje imovinom, strateško usmjerenje i ostale aspekte poslovanja tvrtke. Zbog navedenih prednosti ulagači plaćaju više za spomenuta prava i beneficije kontrolnih interesa. Osim toga, čak i porezna uprava, stručnjaci za procjenu vrijednosti i sudovi priznaju prikladnost popusta za nedostatak kontrole.
8Je li VALUACIJA isto što i procjena vrijednosti?
Tako je. Valuacija je zapravo isto što i procjena vrijednosti, a dolazi od engleske riječi "valuation" što znači procjena vrijednosti.
9Koje vrste vrijednosti imovine postoje?
Knjigovodstvena vrijednost - temelji se na knjigovodstvenoj vrijednosti imovine i obveza poduzeća. To je općenito vrijednost koja se akumulirala tijekom vremena, te se u bilanci može pronaći kao glavnica ili kapital. Tržišna vrijednost - temelji se na principu supstitucije. Za bilo koje ulaganje koje investitor promatra, postoje druga usporediva ulaganja sa sličnim karakteristikama. Vrijednosti se kompariraju na samom tržištu. To je ona vrijednost po kojoj ćete na samom tržištu uspjeti kupiti ili prodati, a može se znatno razlikovati od knjigovodstvene vrijednosti i od intrinzične vrijednosti. Intrinzična vrijednost – temelji se na fundamentima imovine (temeljnim stavkama koje kreiraju vrijednost imovine): novčanim tokovima, očekivanom rastu i riziku ostvarivanja istih. Intrinzična se vrijednost isto tako može razlikovati od knjigovodstvene vrijednosti kao i od tržišne vrijednosti u raznim situacijama, ali to je ona vrijednost prema kojoj bi tržišna vrijednost trebala konvergirati u standardnim / predvidivim tržišnim uvjetima.