Valuator Consulting

22 siječnja, 2022

Zašto je efikasno reinvestiranje važno za tvrtke?

Reinvestiranje se može vezati uz zaradu poduzeća, kao omjer zadržavanja zarade (stopu reinvestiranja), ili uz prodaju/prihod, kao omjer prodaje/prihoda i uloženog kapitala. Kako bi prihodovno raslo, poduzeće […]
22 listopada, 2021

Povrat na investiciju za klijenta – Wave Studio

Izračun povrata na investiciju jedan je od naših najdražih zadataka. Nema ništa slađe od toga da nakon brojnih izračuna, kalkulacija i prognoza, finalna analiza dokaže da […]
28 srpnja, 2021

Intrinzična vrijednost tvrtke vs. tržišna vrijednost

Intrinzična vrijednost tvrtke je vrijednost koja se pridaje tvrtci na temelju njezinih fundamenata: novčanih tokova, očekivanog rasta i rizika. Dakle, intrinzična vrijednost poduzeća predstavlja buduće operativne […]
28 srpnja, 2021

Tržišna vrijednost tvrtke vs. Knjigovodstvena vrijednost tvrtke

Tržišna vrijednost tvrtke koja je izlistana na burzi predstavlja umnožak cijene po dionici i broja dionica. No, postavlja se pitanje – koja je tržišna vrijednost tvrtke […]