• Izrada detaljnog financijskog modela i projekcija u vidu različitih scenarija nastavka poslovanja (izrada scenario analiza)
  • Identifikacija područja i mjera za optimizaciju operativnih troškova, načina tretiranja neoperativne imovine s ciljem stabilizacije i unapređenja novčanog toka
  • Izrada cjelokupnog plana financijskog restrukturiranja s ciljem postizanja optimalne razine zaduženosti, a samim time i najviše intrinzične vrijednosti tvrtke

Optimalna razina zaduženosti

Tim Valuator Consultinga provodi analizu kojom dolazi do optimalne razine zaduženosti tvrtke kod koje se trošak kapitala tvrtke spušta na najnižu moguću razinu, povećavajući vrijednost samoj tvrtci.

Zašto angažirati Valuator Consulting kod kupnje, prodaje ili spajanja poduzeća?

Zato što Vam objektivnom procjenom vrijednosti tvrtke koja je predmetom transakcije možemo potencijalno uštediti novac kod kupnje tvrtke, odnosno sprječiti plaćanje za tvrtku više nego što ona stvarno vrijedi. Ukoliko prodajete tvrtku, objektivnom procjenom potencijalno možemo povećati pregovaračku moć za prodaju po višoj cijeni. Ako se radi o spajanju/preuzimanju, možemo procijeniti vrijednost sinergije koje bi Vam takvo spajanje donijelo.

Kako funkcionira proces procjene vrijednosti?


1.

korak


2.

korak


3.

korak

Kako funkcionira proces procjene vrijednosti?


1.

korak


2.

korak


3.

korak

Metode procjene