Bilo da se radi o kupnji, prodaji, ili pak spajanju privatnih poduzeća (M&A), bitno je saznati pravu vrijednost poduzeća. Svako je poduzeće specifično na svoj način i u većini slučajeva za njegovu procjenu nije dovoljno usporediti ga s prosjekom sektora/industrije. Iz tog razloga Valuator Consulting kao temeljnu metodu procjene koristi metodu diskontiranih novčanih tokova (DCF) kako bi saznao pravu - intrinzičnu vrijednosti kompanije.

Valuacija kod spajanja i akvizicija (M&A)

Valuator Consulting kao treća, neovisna strana u transakciji, dolazi do prave vrijednosti poduzeća koje je predmetom M&A transakcije. Prilikom akvizicije želite znati koliko vrijedi ciljno poduzeće u sadašnjem trenutku, te koliko bi ono moglo vrijediti nakon što ga akvizirate i restrukturirate. Također, zanimat će vas i vrijednost sinergije prilikom spajanja s takvim poduzećem.

Zašto angažirati Valuator Consulting kod kupnje, prodaje ili spajanja poduzeća?

Zato što Vam objektivnom procjenom vrijednosti tvrtke koja je predmetom transakcije možemo potencijalno uštediti novac kod kupnje tvrtke, odnosno sprječiti plaćanje za tvrtku više nego što ona stvarno vrijedi. Ukoliko prodajete tvrtku, objektivnom procjenom potencijalno možemo povećati pregovaračku moć za prodaju po višoj cijeni. Ako se radi o spajanju/preuzimanju, možemo procijeniti vrijednost sinergije koje bi Vam takvo spajanje donijelo.

Kako funkcionira proces procjene vrijednosti?


1.

korak


2.

korak


3.

korak

Kako funkcionira proces procjene vrijednosti?


1.

korak


2.

korak


3.

korak

Metode procjene